Rusya’da Alınan Akademik Ünvanların Türkiye Tarafınca Denkliği (Tasdiki)

YURTDIŞINDA ALINAN AKADEMİK UNVANLARIN DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Yurtdışından alınan doktora, sanatta yeterlilik, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de eş değerliliğinin kabulü için daha önceden ilgili kanun gereği sadece yurtdışında bu unvanlarla 2 (iki) yıl süre ile herhangi bir kurumda çalışmış olmak şartı aranmakta idi.

Son yıllarda yurtdışından alınan doçentlik ve profesörlük unvanları ile ilgili gelen şikayetler üzerine Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul işbirliği halinde çalışarak ilk kez “yurtdışında alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirme işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar” belirlenmiştir.

Belirlenen yeni usul ve esaslarla getirilen temel yenilik yurtdışında doktora, sanatta yeterlilik, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan kişilerin, Türkiye’de bu unvanlara sahip olan kişilerden istenen asgari şartları yerine getirmiş olmasının aranmasıdır.

Unvanların denkliği için Türkiye’de söz konusu unvanlar için aranan asgari yayın ve dil şartlarının sağlanmış olması gerekmektedir. Türkiye’deki asgari dil ve yayın şartını sağlayamayanlar bu şartları yerine getirdikten sonra tekrar denklik için başvurabileceklerdir.

Ayrıca yurtdışında profesörlük veya doçentlik unvanını almış olanlardan, kesintisiz olarak en az 2 (iki) yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurulunca tanınan öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu niteliğinde olmayan, araştırma merkezi ve benzeri kurumlardaki çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Doktora denkliği işlemlerinde ilk kez Lisans ve yüksek lisans diplomaları ile Türkiye’de doktoraya kabul için aranan dil yeterliliğini sağladığına ilişkin belgeler de istenecektir . Bu diplomalar yabancı ülkede alınmış ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti verilecektir. Ayrıca doktora eğitiminin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim yöntemiyle alınmış olması şartı da getirilmiştir.

Doçentlik denkliği işlemlerinde ilk kez Doktora belgesinin aslı veya onaylı tercümesi, belge yurtdışında alınmış ise eşdeğerlik belgesi veya onaylı sureti istenecektir.

Profesörlük denkliği işlemlerinde ilk kez Doçentlik belgesinin aslı, belge yabancı ülkede alınmış ise Türkiye’de alınan eşdeğerlik belgesi veya onaylı sureti istenecektir.

Yurtdışında bu unvanlara sahip olup Türkiye’de eşdeğerlilik için başvuran yabancılar içinde aynı şartlar geçerli olacaktır.

Bugüne kadar ÜAK bünyesinde bu alanda yürütülen denklik çalışmalarında alınan belgelerle ilgili bir teyit işlemi yapılmamaktaydı. Yeni getirilen düzenlemede yurt dışından alınan akademik belgelerin yurt dışındaki kurumlardan verilip verilmediği de yazışma yoluyla teyit edilecek. Böylece sahteciliğin önüne de geçilmeye çalışılmıştır.

Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce denklik işlemleri için Üniversitelerarası Kurul’a başvurmuş olanlar hakkında bu düzenleme ile getirilen ek kriterler uygulanmayacaktır.

İlgili usul ve esaslar için;

https://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/DENKLİK%20USUL%20ESASLARI_1901155.pdf

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

2 Yorum

 • Rasim Nazirov

  YURTDIŞINDA ALMIŞ OLDUĞUM DOÇENTLİK DİPLOMANIN DENKLİĞİNİ ALMAK İÇİN EVRAKLARI POSTA İLE GÖNDERE BİLİRMİYİM?

  • admin

   YÖK denklik başvuruları yalnızca Ankara’da bireysel olarak yapılmaktadır.

 • Bir Yorum Yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir